06 54 231 651 info@cirkels.nl

Cirkels coacht en begeleidt organisaties

om in te kunnen haken op de hedendaagse complexiteit, hectiek en digitalisering. Neem contact op voor meer informatie.

Van hokjescultuur naar co-creatie

Zo’n tien jaar geleden bestond een organisatie veelal uit afdelingen waarbinnen iedere medewerker zijn eigen taak had. Deze hokjescultuur is voorbij. Tegenwoordig draait alles om co-creatie; een samenspel waarbij optimaal wordt geprofiteerd van ieders competenties en iedereen een aandeel heeft in het geheel.

Een moderne leider geeft richting en ruimte en inspireert

Maar een team creëren waarin co-creatie de norm is, kost tijd en energie. Vertrouwen, samenwerken en communicatie staan hierbij centraal. De leidinggevende is een moderne leider die zijn teamleden richting geeft en inspireert. Hij vertelt ze ‘wat’ en ‘waarom’, maar zijn teamleden bepalen ‘hoe’. Ze krijgen vrijheid om te handelen en beslissingen te nemen, waardoor ze snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt.

Teambuilding, zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid ontwikkelen

Teamontwikkeling draait om communicatie en samenwerking 3.0. Cirkels biedt ondersteuning aan teams en individuele medewerkers op het gebied van teambuilding, zelfsturing, regie-ontwikkeling en resultaatverantwoordelijkheid. Samen leggen we de basis voor multidisciplinaire teams; het uitgangspunt van co-creatie.

Neem vandaag nog contact met ons op