06 54 231 651 info@cirkels.nl

Cirkels coacht en begeleidt organisaties

om in te kunnen haken op de hedendaagse complexiteit, hectiek en digitalisering. Neem contact op voor meer informatie.

Organisatieontwikkeling: inspelen op hectiek en dynamiek

Digitalisering en informatisering hebben een grote impact op de communicatie en samenwerking binnen organisaties. Klanten bepalen (indirect) het productaanbod van een organisatie. Maar dat niet alleen; klanten weten tegenwoordig steeds meer over de diensten die worden aangeboden en hoe het beter kan. Reviews op internet laten zich niet voorspellen en een klant stelt eisen, is niet meer zo volgend als voorheen. We spreken al niet meer over ‘consumers’, maar over ‘prosumers’.

Veranderende technologieën en klantvragen

En dan zijn er nog de technologieën die zich razendsnel ontwikkelen en grote invloed hebben op jouw organisatie en markt. Een top-down organisatie binnen bedrijven zorgt in deze wereld voor steeds meer obstakels. Beweging, wendbaarheid en aanpassend vermogen zijn noodzakelijk om op tijd in te kunnen spelen op de continu veranderende vraag. De transactie tussen medewerker en klant is in deze tijd van digitalisering, hectiek en complexiteit van groot belang. Een professionele co-creatie tussen organisatie en klant wordt de norm.

Co-creatie in plaats van een hiërarchie

Dit moderne organisatieklimaat verwacht veel van medewerkers. Ze worden geacht met hun team de regie te voeren en proactief te zijn. Maar in een organisatie met een strakke hiërarchie zijn medewerkers slechts gewend werkzaamheden uit te voeren die hen worden opgedragen. Organisatieontwikkeling begint dan ook bovenin de organisatie. Medewerkers moeten de vrijheid krijgen beslissingen te nemen. Ze zullen andere, nieuwe vaardigheden leren, voortdurend in beweging moeten zijn en hun misschien wel jarenoude patronen over boord moeten gooien. Structuren aanpassen is complex en vraagt veel van management en directie.

Begeleiding van Cirkels

Cirkels helpt organisaties bij deze ontwikkeling in de vorm van advies- en klankbordsessies, ondersteunende intervisie bijeenkomsten en in-company leertrajecten. Wij geloven dat experimenteren, ontdekken en wendbaarheid binnen een organisatie van belang is om in de huidige tijd goed te kunnen functioneren. De tijd van afdelingen is voorbij; het is tijd voor samenspel.

Neem vandaag nog contact met ons op